وانەی (٤٥) ‏خاوەندارییەتی: - فێرگەی زمانی سویدی

فێرگەی زمانی سویدی

وانەی (٤٥) ‏خاوەندارییەتی:

خاوەندارییەتی:

لە زمانی سوید ئەگەر بمانهەوێت خاوەنداریەتی کەسێک بۆ شتێک نیشاندەین –s لە کۆتای خاوەنەکە دێنین و ئاوڵناوەکە لە پاش ناوەکە دێت.

 

بەمشێوەیە:

کتێبی کارین

Karins bok

ناوی کوڕ

Pojkens namn

ئەو خوشکی ئۆکێیە.

Hon är Åkes syster.

 

بەڵام ئەگەر پیتی کۆتایی ناوەکە s بوو بە دانانی ئاپسترۆف    خاوەندارییەتییەکە نیشان دەدەین.

Mats’ systerخوشکی ماتس   


ئاوەڵناوی خاوەنداریەتی:

بۆیە پێی دەوترێت ئاوەڵناو چون لە پێش ناوێکەوە دێت. لە زمانی سویدی ئاوەڵناوی خاوەنداریەتی بۆ ناوی گشتی و ناوی نیوترۆم و ناوی کۆ وەک یەک نایەت.

کۆ

plural

ناوی نیوترۆم

Ett-ord

ناوی گشتی

En-ord

جێناوی کەسی

mina

mitt

min

jag

dina

ditt

din

du

hans

hans

hans

han

hennes

hennes

hennes

hon

våra

vårt

vår

vi

era

ert

er

ni

deras

deras

deras

de

 

نمونە بۆ ناوی گشتی:

واتا

 

En bil

ئاوەڵناو

ئۆتۆمبیلەکەم شینە.

min bil är blå.

bil är blå

min

ئۆتۆمبیلەکەت شینە.

Din bil är blå.

bil är blå

Din

ئۆتۆمبیلەکەی شینە.

Hans bil är blå.

bil är blå

Hans

ئۆتۆمبیلەکەی شینە.

Hennes bil är blå.

bil är blå

Hennes

ئۆتۆمبیلەکەمان شینە.

Vår bil är blå.

bil är blå

Vår

ئۆتۆمبیلەکەتان شینە.

Er bil är blå.

bil är blå

Er

ئۆتۆمبیلەکەیان شینە.

Deras bil är blå.

bil är blå

Deras

 

نمونە بۆ ناوی نیوترۆم:

 

 

Ett  barn

ئاوەڵناو

 منداڵەکەم میهرەبانە.

Mitt barn är snälla.

barn är snälla.

mitt

منداڵەکەت میهرەبانە.

Ditt barn är snälla.

barn är snälla.

ditt

منداڵەکەی میهرەبانە.

Hans barn är snälla.

barn är snälla.

hans

منداڵەکەی میهرەبانە.

Hennes barn är snälla.

barn är snälla.

hennes

منداڵەکەمان میهرەبانە.

Vårt barn är snälla.

barn är snälla.

vårt

منداڵەکەتان میهرەبانە.

Ert barn är snälla.

barn är snälla.

ert

منداڵەکەیان میهرەبانە.

Deras barn är snälla.

barn är snälla.

deras

 

نمونە بۆ ناوی کۆ:

 

 

syskon

ئاوەڵناو

خوشک و براکانمان لە ماڵن.

Mina syskon är hemma.

syskon är hemma.

mina

خوشک و براکانتان لە ماڵن.

Dina syskon är hemma.

syskon är hemma.

dina

خوشک و براکانی لە ماڵن.

Hans  syskon är hemma.

syskon är hemma.

hans

خوشک و براکانی لە ماڵن.

Hennes syskon är hemma.

syskon är hemma.

hennes

خوشک و براکانمان لە ماڵن.

Våra syskon är hemma.

syskon är hemma.

våra

خوشک و براکانتان لە ماڵن.

Era syskon är hemma.

syskon är hemma.

era

خوشک و براکانیان لە ماڵن.

Deras syskon är hemma.

syskon är hemma.

deras

 

 

جێناوی خاوەنداریەتی: (ضمیر ملکی)

بۆیە پێی دەوترێت جێناو کە لە جێی " ئاوەڵناوی خاوەنداریەتی و ناوەکە" دێت و دەتوانێ خۆی بە تەنیا بکەر و بەرکار و ... رۆڵ بگێڕێت:

لە زمانی ئێنگلیسی جێناوی خاوەنداریەتی و ئاوەڵناوی خاوەنداریەتی جیاوازن ( my , mine) بەڵام لە زمانی سویدی هەر وەک یەکن.

 

کۆ

plural

ناوی نیوترۆم

Ett-ord

ناوی گشتی

En-ord

جێناوی کەسی

mina

mitt

min

jag

dina

ditt

din

du

hans

hans

hans

han

hennes

hennes

hennes

hon

våra

vårt

vår

vi

era

ert

er

ni

deras

deras

deras

de

 

نمونە بۆ ناوی گشتی:

واتا

جێناوی خاوەنداریەتی

واتا

ئاوەڵناوی خاوەنداریەتی

ئۆتۆمبیلەکە هی منە.

Bilen är min.

 ئەوە ئۆتۆمبیلی منە.

Det är min bill.

ئۆتۆمبیلەکە هی تۆیە.

Bilen är din.

 ئەوە ئۆتۆمبیلی تۆیە.

Det är Din bill.

ئۆتۆمبیلەکە هی ئەوە.

Bilen är hans.

 ئەوە ئۆتۆمبیلی ئەوە.

Det är Hans bill.

ئۆتۆمبیلەکە هی ئەوە.

Bilen är hennes.

 ئەوە ئۆتۆمبیلی ئەوە.

Det är Hennes bill.

ئۆتۆمبیلەکە هی ئێمەیە.

Bilen är vår.

 ئەوە ئۆتۆمبیلی ئێمەیە.

Det är Vår bill.

ئۆتۆمبیلەکە هی ئێوەیە.

Bilen är er.

 ئەوە ئۆتۆمبیلی ئێوەیە.

Det är Er bill.

ئۆتۆمبیلەکە هی ئەوانە.

Bilen är deras.

 ئەوە ئۆتۆمبیلی ئەوانە.

Det är Deras bill.

 

نمونە بۆ ناوی نیوترۆم:

واتا

جێناوی خاوەنداریەتی

واتا

ئاوەڵناوی خاوەنداریەتی

مێزەکە هی منە.

Bordet är Mitt.

 ئەوە مێزی منە

Det är mitt bord.

مێزەکە هی تۆیە.

Bordet är ditt.

 ئەوە مێزی تۆیە

Det är ditt bord.

مێزەکە هی ئەوە.

Bordet är hans.

 ئەوە مێزی ئەوە

Det är hans bord.

مێزەکە هی ئەوە.

Bordet är hennes.

 ئەوە مێزی ئەوە

Det är hennes bord.

مێزەکە هی ئێمەیە.

Bordet är vårt.

 ئەوە مێزی ئێمەیە

Det är vårt bord.

مێزەکە هی ئێوەیە.

Bordet är ert.

 ئەوە مێزی ئێوەیە

Det är ert bord.

مێزەکە هی ئەوانە.

Bordet är deras.

 ئەوە مێزی ئەوانە

Det är deras bord.

 

نمونە بۆ ناوی کۆ:

واتا

جێناوی خاوەنداریەتی

واتا

ئاوەڵناوی خاوەنداریەتی

 کورسیەکان هی منن.

Stolarna är mina.

ئەوانە کورسیەکانی منن

Det är mina stolar.

 کورسیەکان هی تۆن.

Stolarna är dina.

ئەوانە کورسیەکانی تۆن

Det är dina stolar.

 کورسیەکان هی ئەون.

Stolarna är hans.

ئەوانە کورسیەکانی ئەون

Det är hans stolar

 کورسیەکان هی ئەون.

Stolarna är hennes.

ئەوانە کورسیەکانی ئەون

Det är hennes stolar.

 کورسیەکان هی ئێمەن.

Stolarna Bordet är våra.

ئەوانە کورسیەکانی ئێمەن

Det är våra stolar.

 کورسیەکان هی ئێوەن.

Stolarna är era.

ئەوانە کورسیەکانی ئێوەن

Det är era stolar.

 کورسیەکان هی ئەوانن.

Stolarna är deras.

ئەوانە کورسیەکانی ئەوانن

Det är deras stolar.

 

 

 

 

بۆچوونەکان (0)
ناو :
ئیمەیل : [پارێزراوە]
ماڵپەڕ/وێبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)